Preview Mode Links will not work in preview mode

Följ med in i uppdraget Rasism i arbetslivet. Länsstyrelserna fick den 2 juli 2020 ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Länsstyrelsen i Stockholm samordnar uppdraget.

Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län för länsstyrelsernas räkning

Feb 19, 2021

Följ med in i uppdraget Rasism i arbetslivet. Länsstyrelserna fick den 2 juli 2020 ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Länsstyrelsen i Stockholm samordnar uppdraget. Podden är producerad på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län för länsstyrelsernas räkning